Gotický sloh

Doplň chybějící slova.

Použij rozbalovací menu.
Doba gotického slohu je také označována jako "Věk katedrál a ". Tato doba začíná ve . století ve . Stavěly se katedrály, kostely, hrady, tvrze, městské , městské opevnění.
Typickými znaky gotických staveb jsou oblouk, klenba, okna s , opěrný systém, kamenické ozdoby (chrliče, růžice..).
Pro malířství jsou typické nástěnné obrazy, obrazy, knižní .
Sochaři tvořili volně stojící sochy. Hlavními typy byly a piety.
Školy vznikaly při klášterech, kostelích, ve městech. V městských školách se děti učily hlavně číst, psát, počítat. Osvojovaly si také základy . Vyšší vzdělání poskytovaly . Nejstarší univerzitou v Čechách je univerzita v .