Průmyslová revoluce, národní obrození, revoluce 1848 - 49

Utvoř správné dvojice.