Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Jak šlo vejce na vandrautor Mgr. Irena Honzíková, Mgr. Hana Kováříková, publikováno 01.11.2016 v 19:46

Jak šlo vejce na vandr

V termínech 17. 10. a 24. 10. se žáci třetích tříd zúčastnili výukového programu „Jak šlo vejce na vandr“. Tato akce se konala v rámci programu Za poznáním na farmu a zorganizovala ji společnost Úhlava. V 8.15 žáci třetích tříd nastoupili do autobusu, který je odvezl na biofarmu Skřivánek v Lomci u Klatov. Tam se děti nejprve seznámily se složením vajíčka, částmi těla slepice a druhy drůbeže.

Potom se třída rozdělila na dvě skupiny. První skupina měla za úkol nejprve udělat vaječnou pomazánku a poté ji použít k přípravě obložených chlebů. Druhá skupina si šla prohlédnout drůbežárnu a vyzkoušet si, jakými úkony musí projít konzumní vejce, než se dostane na náš stůl. Děti si například vážily vejce nebo sbíraly vejce v hnízdě. Když se skupiny vyměnily, nastala doba svačiny. Obložené chleby vlastní výroby dětem velmi chutnaly. Na závěr děti soutěžily ve skupinách. Bylo vidět, že si nové informace o chovu drůbeže zapamatovaly. Exkurze na farmě se dětem líbila. Poděkování patří společnosti Úhlava, ale hlavně paní Jitce Pyškové z biofarmy Skřivánek, která se dětem celé dopoledne věnovala.