Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Ke Klatovům vede cestaautor Růžena Krůsová, publikováno 10.12.2016 v 13:45

11. listopadu žáci devátých tříd navštívili pořad folklorního souboru Šumava. Pořad se jmenoval „Ke Klatovům vede cesta“ a konal se v KD Družba. Soubor Šumava byl založen roku 1956 v Klatovech. V letošním roce slaví 60. let svého založení. Od svého založení sbírá, uchovává a šíří lidové umění oblasti Klatov a Pošumaví. Pro všechny tanečníky, hráče a zpěváky je folklor určitě velkým koníčkem, protože to bylo vidět po celý pořad.

Repertoár byl zajímavý. Viděli jsme tance, náročné párové tance a pásma, která představovala zvyklosti regionu. Slyšeli jsme hodně lidových písní. Když ale zpěváci zpívali lidovou píseň „Klatovy jsou pěkný město“, to jsme si vzpomněli na hodinu výchovy k tvořivosti a zazpívali jsme si ji společně se souborem. I když počasí bylo hodně nepříjemné, my jsme v Družbě strávili docela příjemné dvě hodiny.