Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Živý Betlémautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 13.01.2017 v 09:15

Živý Betlém

Třída 7. A se sešla v předvánočním čase a zábavnou formou her, hádanek se žáci blíže seznamovali s tradicemi adventní doby. Jde o projekt v rámci předmětu výchova k tvořivosti. Protože Vánoce i adventní čas jsou velmi pomíjivé, kouzlo spočívá v přítomném okamžiku, děti malovaly betlémský příběh do mouky. Obrázky vydržely právě jen okamžik.  Všem se netradiční technika líbila, některé práce si můžete prohlédnout níže. Po výtvarné části odpoledne si všichni zazpívali koledy a připomněli si betlémský příběh  hudbou. Žáci měli jednoduché kostýmy a za zpěvu koled postupně přinášeli dary právě narozenému Ježíškovi.