Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

V hnutí pracují dnes tisíce dětí v českých školách, ale i na Slovensku, v Norsku, v Polsku a v Kanadě. Peníze  ze sbírek jdou na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi, spolupracuje např. s Generálním štábem AČR a Ministerstvem obrany ČR.
Děti nejdříve malovaly vánoční přání, z jejichž prodeje se hromadily první prostředky pro financování pomoci. Nezůstalo jen u přáníček. Děti samy přicházely s nápady, jak získat další prostředky na pomoc svým kamarádům. Jedním z posledních projektů bylo předání půl tuny hraček, školních pomůcek a dalších potřeb dětem v Kosovu.

Od dubna 2016 běží nový projekt Stonožky. Jedná se o podporu a výzkum léčby Crohnovy nemoci, což je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu. Výzkum probíhá  ve Fakultní nemocnici v Plzni ve  spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity.

2. prosince 2016 se v Katedrále svatého Víta v Praze uskutečnila tradiční slavnostní mše věnovaná hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Během ní byl předán šek v hodnotě 500 000 Kč Fakultní nemocnici v Plzni jako dar pro výzkum Crohnovy nemoci. Tento projekt pokračuje dál i v současném kalendářním roce, kdy stonožkové děti chtějí přispět ještě jednou tou samou částkou.

I my žáci naší školy můžeme pomoci. Ptáte se jak?

Žáci na 1. stupni uskuteční minibazárek ve svých třídách v den rodičovských schůzek na podzim 2017. Tam si budou moci rodiče koupit  výrobky  svých dětí za dobrovolnou částku.

Žáci na 2. stupni vytvoří vstupenky na charitativní koncert  pořádaný panem Pletichou při ZUŠ. Výtěžek ze vstupného bude také věnován na výzkum Crohnovy nemoci.

Děkujeme všem za zapojení se do tohotu projektu a přejeme hodně úspěchů při tvorbě  výrobků pro bazárek.