Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Stonožka děkujeautor Mgr. Iveta Smolíková, žáci 5.C, publikováno 20.10.2017 v 12:28

Na jaře v loňském školním roce jsme vyzvali  žáky 1. stupně, aby se společně s námi, žáky současné 5. A, zapojili do projektu Hnutí na vlastních nohou – Hnutí STONOŽKA, ve kterém „Děti pomáhají dětem“. Informovali jsme vás, že probíhající projekt svým výtěžkem přispěje na výzkum Crohnovy nemoci ve Fakultní nemocnici v Plzni. V prosinci 2016 předala Stonožka fakultní nemocnici  již 500 000 Kč a tu samou částku jí chce  předat i v prosinci letošního roku.

Děkujeme všem žákům včetně prvňáčků, že se zapojili a že připravili ve svých třídách v den rodičovských schůzek charitativní bazárky.  Všechny děti se moc snažily, aby rodičům svými výrobky udělaly radost.  Zároveň chtěly, aby jejich rodiče na projekt co nejvíce přispěli. Účast rodičů byla vysoká a hlavně byl velký zájem o projekt Stonožky. To se odrazilo na výši vybrané částky: 18 378,- Kč.
Věříme, že i s pomocí žáků naší školy se lidem trpícím touto těžkou nemocí v budoucnu  povede lépe. Ještě jednou všem moc děkujeme.

Částky vybrané v jednotlivých třídách:

1.A – 598,-Kč
1.B – 1005,-Kč
1.C – 500,-Kč
2.A – 1058,-Kč
2.B – 1330,-Kč
2.C – 1644,-Kč
3.A – 640,-Kč
3.B – 1044,-Kč
3.C – 1650,-Kč
4.A – 890,-Kč
4.B – 1232,-Kč
4.C – 1205,-Kč
5.A – 2200,-Kč
5.B – 710,-Kč
5.C – 2672,-Kč