Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Vánoční jarmark 4.Aautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 03.01.2018 v 13:37

Vánoční jarmark 4.A

Žáci 4. A se zapojili do projektu Abeceda peněz. Jak už jsme dříve psali, nejprve navštívili ČS, poté navštívily pracovnice spořitelny děti ve škole, aby se podívaly, jaké vyrábějí produkty a jak jim to jde. Poslední částí byl Vánoční jarmark, který se uskutečnil 7. 12. v České spořitelně. Za pomoci zaměstnanců, paní učitelky, asistentky pedagoga a rodičů připravili  společně tři stánky, u kterých po celé čtvrteční odpoledne nabízeli žáci své výrobky, ale také vánoční cukroví a jiné dobroty, které napekly maminky. Nechyběl ani zpěv koled za doprovodu kytary. Děti také vyšly do ulic, aby zvaly kolemjdoucí na tuto akci. Celé této akci předcházelo také vylepování plakátů a roznášení letáčků. Akce se dětem vydařila. Odměnou jim byla částka, kterou za své výrobky utržily – 19 444,- Kč. Ty chtějí použít na školní výlet nejen v letošním školním roce, ale i v 5. třídě.