Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Školní fórum 2018autor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.09.2018 v 12:58

V pátek 15. 6. se uskutečnil  2. ročník Školního fóra. Účelem této zajímavé akce je zapojit žáky do diskuse o činnosti školy, dát jim možnost, aby se vyjádřili k samotnéhu chodu školy, aby navrhovali možná zlepšení, popřípadě zhodnotili, co se ve škole povedlo. A diskuse se netýkala pouze školní oblasti. Zástupci žáků z jednotlivých tříd se vyjadřovali také k tématu života v našem městě.

K žákovských podnětům z oblasti školy se  vyjádřil pan ředitel Karel Denk, na náměty k chodu města pak bezprostředně reagoval  místostarosta Klatov pan Martin Kříž. Oba se Školního fóra účastnili.

Diskuse byla spontánní a náměty žáků podnětné. Bylo jasně vidět, že žáci diskutovat chtějí a že mají velký zájem podílet se na rozvoji a chodu vlastní školy i města.