Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Adaptační kurz 6. třídautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 03.10.2018 v 07:33

Adaptační kurz 6. tříd

Usnadnění přechodu na druhý stupeň, utužení třídního kolektivu a samozřejmě prožití dne plného zábavy a soutěží, to jsou cíle adaptačního kurzu pro šestý ročník, který naše škola uskutečňuje pravidelně ve spolupráci s PPP Klatovy. Akci vede metodička prevence paní Hana Mádlová a díky jejím zkušenostem a přátelskému přístupu k žákům má vždy velký úspěch. Také v letošním školním roce prožili žáci všech tříd šestého ročníku dopoledne, kde se nejen pobavili, ale také měli možnost při soutěžích a plnění úkolů zjistit, jak důležitá je spolupráce, kamarádství a vzájemná pomoc.