Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Adopce v ZOOautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 06.05.2019 v 12:58

Adopce v ZOO

Žáci tříd 5.A, 5.B a 5.C se tradičně zapojili do projektu Adopce zvířátka ze Zoo. Letos se tak stalo již popatnácté.
Děti nejprve připravily krátký kulturní program pro všechny třídy 1. stupně, aby tím motivovaly své spolužáky. Sbírka byla velmi úspěšná, protože žáci získali celkem 19 055 Kč. Na adopci přispěli žáci všech tříd 1. stupně, žáci třídy 6. C a někteří zaměstnanci školy.

Dne 23. 4. 2019 se žáci 5. ročníků vypravili v rámci Dne Země na exkurzi do Zoo Plzeň. Hlavním úkolem především bylo předat peníze na adopci zvířátka. Všichni byli napjatí, jaké zvířátko to letos bude. Nakonec se jím stala gueréza angolská. Adopcí žáci naší školy zajistí náklady na krmivo pro tohoto primáta na celý rok.

Exkurze byla velmi zajímavá, protože děti provedly zoologickou zahradou dvě průvodkyně. Žáci tak měli možnost se dozvědět cokoliv nového o životě živočichů, zároveň také ověřili své vědomosti z přírodovědy.