Základní škola Plánická Klatovy

Kontakty

Ředitelství školy telefon: 376 313 451
  e-mail: reditel@zsklatovyplanicka.cz
   
Školní jídelna telefon: 376 310 487
  e-mail: jidelna.planicka.kt@seznam.cz
   
Sportovní areál telefon: 376 313 227
  e-mail: denkka@tiscali.cz
   
Ředitel školy Mgr. Karel Denk
  e-mail: reditel@zsplanicka.ktnet.cz
   
Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Vlastimil Časta
  e-mail: Vlastimilcasta@seznam.cz
   
Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Yvona Nováková
  e-mail: YvonaNovakova@seznam.cz
   
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Věra Luňáčková
  e-mail: lunackova.zsplanicka@seznam.cz
   
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Zdeňka Tommasino
  e-mail: tommasino.zsplanicka@seznam.cz