Základní škola Plánická Klatovy

Rada školy

Složení:

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách 2020:
Mgr. Tomáš Kanta, Klatovy
Mgr. Kristýna Kameníková, Janovice n. Úhlavou

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách 2020:
pan Kubát, Klatovy
paní Bukvajová, Klatovy

Školská rada v roce 2021 zasedala dvakrát – v červenci a v říjnu.
Na červencovém jednání rada projednala výsledky hospodaření školy za rok 2020, přípravy nového Školního vzdělávacího programu a posuzovala koncepční záměry rozvoje školy.
Na říjnovém jednání rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021.