Základní škola Plánická Klatovy

Zájmové kroužky

Kroužek 1. stupně
   Vede (2019/20)
  Kroužek 2. stupně
   Vede (2019/20)
Anglický jazyk Mgr. R. Bočková   Deskové hry Mgr. V. Šelmát
Sborový zpěv Mgr. I. Honzíková   Atletický Mgr. H. Pšajdlová
Sportovní hry Mgr. K. Kameníková   Sportovní Mgr. O. vylít
Čtenářský J. Bošková    Keramika Mgr. E. Brůhová
Florbal Mgr. V. Časta      
Deskové hry Václava Brožíková  
 
Dyslektický J. Řezáčová      
Taneční Mgr. P. Kovaříková      
Ruční práce Mgr. V. Časta