Základní škola Plánická Klatovy

Ostatní


Pythagoriáda

Postup do okresního kola: V. Kříž 7.C, J. Zavadil 8.C.

 

 

Fyzikální olympiáda

OKRESNÍ KOLO   duben 2019
  3. místo T. Květoň 8.C
  7. místo J. Zavadil 8.C
  8. - 9. místo P. Kastner 8.C

 

Biologická olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2019  
  6. - 7. třídy     1. místo V. Kříž 7.C
    2. místo      P. Nováčková 6.C
    3. místo J. Šindelář 7.C
  8. - 9. třídy 1. místo M. Hořánek 9.A
    2. místo D. Fleisig 9.B
    3. místo A. Král 9.A

 

 

Školní pěvecká soutěž O keramického slavíka

 

1. třídy     1. místo       J. Pelíšek 1.C
  2. místo K. Matoušová 1.A
  3. místo E. Bošková 1.B
2. - 3. třídy 1. místo M. Pleticha 3.C
  2. místo M. Pech 3.C
  3. místo J. Vaňková 3.B
4. - 5. třídy 1. místo T. Bartošová 4.A
  2. místo A, Begerl 4.A
  3. místo M. Křížová 4.C

 

Recitační soutěž

KRAJSKÉ KOLO   duben 2019  
  1. stupeň ocenění dětské poroty, diplom za interpretaci textu = nejvyšší možné ocenění ve své kategorii T. Holá 3.A
  2. stupeň postup do celostátní přehlídky, cena diváků V. Kříž 7.C
OKRSKOVÉ KOLO   březen 2019  
  1. stupeň postup do kraje T. Holá 3.A
  2. stupeň postup do kraje, cena diváků V. Kříž 7.C
ŠKOLNÍ KOLO   únor 2019  
  3. třídy     1. místo      
T. Holá 3.A
    2. místo R. Kubecová 3.B
    3. místo J. Vaňková 3.B
  4. - 5. třídy 1. místo D. Šantorová 5.C
    2. místo K. Hozmanová 5.A, F. Šnejdar 4.B
    3. místo V. Sýkorová 5.B, K. Ašková 5.B
  2. stupeň postup do okrsku V. Kříž 7.C, B. Kloudová 8.B, N. Gimplová 8.A, J. Kolář 6.A, T. Ašková 6.B

 

Olympiáda v Aj

OKRESNÍ KOLO   únor 2019  
  6. - 7. třídy       12. místo       A. Turková 7.B
  8. - 9. třídy 2. místo K. Kubátová 9.B
ŠKOLNÍ KOLO   únor 2019  
  6. - 7. třídy 1. místo A. Turková 7.B
    2. místo L. Begerl 7.B
    3. místo Krampol 6.A
  8. - 9. třídy 1. místo K. Kubátová 9.B
    2. místo E. Sulová 8.B
    3. místo P. Majchrovič 9.B

 

Zeměpisná olympiáda

OKRESNÍ KOLO   únor 2019  
  6. třídy 5. místo V. Funková
  7. třídy 5. místo T. Batěk
  8. - 9. třídy 7. - 8. místo P. Kastner
ŠKOLNÍ KOLO   leden 2019  
  6. třídy 1. místo             
V. Funková 6.C                
    2. místo J. Nový 6.A
    3. místo J. Matějka 6.B
  7. třídy 1. místo T. Batěk 7.B
    2. místo Š. Vilhelm 7.C
    3. místo L. Begerl 7.B
  8. - 9. třídy 1. místo P. Kastner 8.C
    2. místo T. Květon 8.C
    3. místo H. Matějková 9.C

 

Olympiáda v Nj

OKRESNÍ KOLO   leden 2019  
  6. - 7. třídy 3. místo M. Krýslová 7.B
  8. - 9. třídy 2. místo K. Kubátová 9.B
ŠKOLNÍ KOLO   leden 2019  
  6. - 7. třídy 1. místo                                
V. Boháčová 7.C
    2. - 3. místo M. Krýslová 7.B
      M. Štampachová 7.B
  8. - 9. třídy 1. - 2. místo K. Kubátová 9.B
      D. Fleisig 9.B
    3. místo B. Kořínková 9.C

 

Dějepisná olympiáda

OKRESNÍ KOLO   leden 2019
  18. - 19. místo J. Zavadil
  20. - 22. místo J. Kotáb
ŠKOLNÍ KOLO   listopad 2018
  1. místo Josef Kotáb 8.B
  2. místo Jan Zavadil 8.C
  3. místo Jan Zdebor 8.B

 

Přírodovědný klokan

  říjen 2018
1. místo T. Květon 8.C
2. místo J. Zavadil 8.C
3. místo M. Hořánek 9.A

 

Školní rok 2017/18

Čtenářská soutěž

REGIONÁLNÍ KOLO   květen 2018
  3. místo Klára Zíková 2.C

 

Archimediáda

OKRESNÍ KOLO   květen 2018
  1. místo Jan Zavadil 7.C
  9. místo P. Kastner 7.C
  10. místo T. Květon 7.C

 

Soutěž mladých zdravotníků

OKRESNÍ KOLO   květen 2018  
  starší žáci 1. místo  

 

Biologická olympiáda

KRAJSKÉ KOLO   květen 2018  
  8. - 9. třídy 2. místo J. Koláčková 9.A
OKRESNÍ KOLO   květen 2018  
  8. - 9. třídy 2. místo J. Koláčková 9.A
ŠKOLNÍ KOLO   únor 2018  
  6. - 7. třídy 1. místo E. Fürbacherová 7.C
    2. místo A. Bratasjuk 7.A
    3. místo J. Kotáb 7.B
  8. - 9. třídy 1. místo J. Koláčková 9.A
    2. místo M. Hořánek 8.A
    3. místo A. Král 8.A


Recitační soutěž

KRAJSKÉ KOLO   duben 2018  
    postup do celostátního kola Vojtěch Kříž 6.C
OKRESNÍ KOLO   březen 2018  
    postup do krajského kola  V. Kříž
OKRSKOVÉ KOLO   březen 2018  
    postup do okresního kola D. Prášil, J. Nový, V. Kříž
ŠKOLNÍ KOLO   únor 2018  
  2. - 3. třídy 1. místo T. Holá 2.A
    2. místo J. Vaňková 2.B,
A. Podaná 2.A
    3. místo V. Antonyová 3.A
  4. - 5. třídy 1. místo D. Prášil 5.A
    2. místo J. Kolář 5.A, J. Nový 5.A
    3. místo K. Hozmanová 4.A,
V. Sýkorová 4.B
  6. - 7. třídy 1. místo V. Kříž 6.C
    postup do okrsku

K. Kubešová 7.A
B. Kloudová 7.B

  8. - 9. třídy žádné místo neobsazeno  

 

Zeměpisná olympiáda

KRAJSKÉ KOLO   březen 2018  
  Kategorie A 10. místo T. Batěk
  Kategorie B 7. místo T. Květon
ŠKOLNÍ KOLO   leden 2018  
  Kategorie A 1. místo T. Batěk 6.B
    2. místo V. Kříž 6.C
    3. místo M. Štampachová 6.B
  Kategorie B 1. místo T. Květon 7.C
    2. místo K. Klasnová 7.A
    3. místo J. Kotáb 7.B
  Kategorie C 1. místo D. Fleisig 8.B
    2. místo P. Hrubý 9.B
    3. místo S. Weber 9.C
OKRESNÍ KOLO Kategorie A 1. místo T. Batěk 6.B
  Kategorie B 2. místo T. Květon 7.C
  Kategorie C 9. místo D. Fleisig 8.B

 

Olympiáda v německém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO     leden 2018
  6. - 7. třídy 1. místo Barbora Kloudová 7.B
    2. - 3. místo

A. Bratasjuk 7.A, M. Krýslová 6.B

  8. - 9. třídy 1. místo Sebastian Weber 9.C
    2. - 3. místo S. Šteflová 9.B, E. Presslová 9.B

 

Olympiáda v anglickém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO     leden 2018
  6. - 7. třídy 1. - 2. místo A. Turková 6.B, E. Sulová 7.B
    3. místo Havlíková 6.A
  8. - 9. třídy 1. místo E. Presslová 9.B
    2. místo M. Soukup 8.B
    3. místo K. Kubátová 8.B

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

KRAJSKÉ KOLO   leden 2018
  2. - 3. místo Jana Koláčková
  25. - 26. místo Patrik Böhm

Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   listopad 2017
  1. místo Veronika Mondeková 9.A
  2. místo Lenka Suchardová 9.A
  3. místo Jana Koláčková 9.A
OKRESNÍ KOLO bez umístění V. Mondeková 9.A

 

 

Školní rok 2016/17

Soutěž mladých zdravotníků

OKRESNÍ KOLO   duben 2017  
  1. stupeň 3. místo Míšek, Klouda, Krýslová, Ondrejková, Sušková
  2. stupeň 2. místo Míšková, Böhm, Synáková, Černá, Guziová
    5. místo Běčáková, Sulová, Behenská, Kloudová

 

Matematický klokan

KADET 1. místo Josef Flídr 9.B
  2. místo Zuzana Radová
  3. místo Petra Poláková
BENJAMIN 1. místo Josef Kotáb 6.B
  2. místo Michal Hořánek
  3. místo Katka Bečáková

 

Zeměpisná olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   leden 2017  
  kategorie B 1. místo Nela Langová 7.C
    2. místo Michal Hořánek 7.A
    3. místo Adéla Faitová 7.C
  kategorie C 1. místo Josef Flídr 9.B
    2. místo Jakub Ferus 8.B
    3. místo Patrik Kobrna 8.A
OKRESNÍ KOLO   únor 2017  
  kategorie A 7. místo Josef Kotáb
  kategorie B 4. místo Nela Langová
  kategorie C 1. místo Josef Flídr

 

Olympiáda z německého jazyka

ŠKOLNÍ KOLO   leden 2017  
  kategorie 6. - 7. tříd 1. místo Kristina Simsonová 7.C
    2. místo Andrea Marková 7.C
    3. místo Nela Langová 7.B
  kategorie 8. - 9. tříd 1. místo Sebastian Weber 8.C
    2. - 3. místo Barbora Přerostová 9.A
      Oliver Bajza 8.C
OKRESNÍ KOLO   únor 2017  
  kategorie 6. - 7. tříd 2. místo Barbora Kořínková
    3. místo Nela Langová
  kategorie 8. - 9. tříd 2. místo Sebastian Weber

 

Biologická olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2017  
  kategorie 6. - 7. tříd 1. místo Michal Hořánek 7.A
    2. místo Emma Fürbacherová 6.C
    3. místo Antonín Král 7.A
  kategorie 8. - 9. tříd 1. místo Jana Koláčková 8.A
    2. místo Anděla Míšková 9.A
    3. místo Petra Schöppelová 9.C
OKRESNÍ KOLO   duben 2017  
  kategorie 8. - 9. tříd 3. místo Jana Koláčková 8.A
    13. místo Anděla Míšková 9.A

 

Pythagoriáda

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2017    
  6. ročník nejlepší řešitelé   T. Květon 6.C
        J. Kotáb 6.B
        K.Klasnová 6.A
  7. ročník nejlepší řešitel   Matějková 7.C
  8. ročník nejlepší řešitelé 1. místo J. Ferus 8.B
      2. místo F. Kopidlanský 8.B
      3. místo S. Weber 8.C

 

Recitační soutěž

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2017  
  2. - 3. ročník 1. místo Barbora Benešová 3.A
      Kristýna Hozmanová 3.A
    2. místo Šimon Zavadil 2.A
      Alexia Francizka Begerl 2.A
    3. místo Klaudie Maxová 3.B
  4. - 5. ročník 1. místo Veronika Lukešová 5.A
    2. místo Lea Begerl 5.B
    3. místo Jan Kolář 4.A
  6. - 7. ročník 1. místo Barbora Kloudová 6.B
    2. místo Alexandra Bratasjuk 6.A
    3. místo Tereza Hoffmannová 6.B
  8. - 9. ročník 1. - 2. místo Natálie Kalinová 9.A
      Aleš Matějka 9.B
    3. místo Natálie Vavřičková 9.A
       
OKRSKOVÉ KOLO   březen 2017  

 

Olympiáda z anglického jazyka

ŠKOLNÍ KOLO   leden 2017  
  kategorie 6. - 7. tříd 1. místo Václav Belfín 6.C
    2. místo Tomáš Žambůrek 6.C
    3. místo Kateřina Kubátová 7.B
  kategorie 8. - 9. tříd 1. místo Patrik Bauer 9.C
    2. místo Oliver Bajza 8.C
    3. místo Martin Zavadil 9.B
OKRESNÍ KOLO   únor 2017  
  kategorie 6. - 7. tříd 12. místo Václav Belfín
  kategorie 8. - 9. tříd 16. místo Patrik Bauer

 

Olympiáda z českého jazyka

ŠKOLNÍ KOLO   listopad 2016
  1. místo Anděla Míšková 9.A
  2. místo Josef Flídr 9.B
  3. místo David Luňáček 9.B

 

Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   listopad 2016
  1. místo Josef Babůrek 9.B
  2. místo Josef Flídr 9.B
  3. místo Aleš Matějka 9.B
OKRESNÍ KOLO   leden 2017
  3. místo Josef Flídr
  4. místo Josef Babůrek
KRAJSKÉ KOLO   březen 2017
  5. místo Josef Babůrek
  9. místo Josef Flídr

 

Přírodovědný klokan - školní kolo (říjen 2016)

1. místo J. Flídr 9.B 4. místo - nejlepší řešitelé - okres
2. místo A. Matějka 9.B  
3. místo J. Ferus 8.B  

 

 

 

Školní rok 2015/16

 

Malý záchranář (květen 2016)

OKRESNÍ KOLO
2. místo žákyně 5. ročníku Sulová, Behenská, Kloudová, Nová

 

Fyzika a chemie vážně nevážně (květen 2016)

1. místo Husníková, Kolář 7.C
2. místo Koláčková, Radová Terezie 7.A
3. místo Hrubý, Ferus 7.B

 

Čtenářská soutěž

MĚSTSKÉ KOLO duben 2016  
Kategorie 2. tříd Pavel Skala 2.B  

 

Puškinův památník

OKRESNÍ KOLO   duben 2016
1. kategorie J. Zdebor 5. tř. postup do krajského kola
  V. Kušnír 6.B postup do krajského kola
2. kategorie H. Kohoutová 9.C postup do krajského kola
  J. Babych 9.C postup do krajského kola
  A. Fizer 9.C postup do krajského kola
Dramatizace pohádky žáci 8. tříd postup do krajského kola
     
KRAJSKÉ KOLO   duben 2016
1. místo recitace
Angelina Fizer 9.C postup do celostátního kola
2. místo dramatizace pohádky žáci 8. tříd 1. místo se neudělovalo
  Natálie Kalinová 8.A zvláštní ocenění za hlavní roli
3. místo recitace Jaryna Babych 9.C  

 

Soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo (květen 2016)

2. místo žáci 2. stupně Zavadil, Böhm, Běčáková, Míšková
  žáci 1. stupně Sulová, Lexová, Perlingerová, Holobradá, Kloudová
4. místo žáci 2. stupně  

 

Biologická olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2016  
6. - 7. třídy 1. místo Jana Koláčková 7.A 70,5 bodu
  2. místo Dominik Fleisig 6.D 62,5 bodu
  3. místo Jakub Ferus 7.B 59 bodů
8. - 9. třídy 1. místo Anděla Míšková 8.A 73 bodů
  2. místo Josef Flídr 8.B 70,5 bodu
  3. místo Lucie Kadlecová 9.A 59 bodů
       
OKRESNÍ KOLO   duben 2016  
8. - 9. třídy 6. místo Josef Flídr 8.B  
  16. místo Anděla Míšková 8.A  
6. - 7. třída 2. místo Jana Koláčková 7.A  
  20. místo Dominik Fleisig 6.D  
KRAJSKÉ KOLO   květen 2016  
6. - 7. třída 10. místo Jana Koláčková 7.A  

 

Matematický Klokan

Benjamin 1. místo Michal Hořánek 6.D
  2. místo Helena Drozdová 7.C
  3. místo Martin Lexa 7.A
Kadet 1. místo Josef Flídr 8.B 
  2. místo Hana Kohoutová 9.C 
  3. místo Anna Rubášová 9.C

 

Recitační soutěž

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2016
6. - 7. třídy 1. místo Tereza Radová 7.A, Terezie Turečková 6.D
  2. místo Zuzana Radová 7.A, Patrik Böhm 7.B
  3. místo Jan Zíka 7.B
8. - 9. třídy 1. místo Lukáš Křesťan 9.B
  2. místo Adéla Sýkorová 9.B
  3. místo Tereza Drozdová 9.A
     
OKRESNÍ KOLO    

 

Olympiáda v anglickém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO   leden 2016
7. třídy 1. místo Oliver Bajza 7.C
  2. místo Hedvika Papayová 7.A
  3. místo Veronika Hanigerová 7.A
 8. - 9. třídy 1. místo Hana Kohoutová 9.C
  2. místo Tereza Křiváčková 9.B
  3. místo Kristýna Burdová 9.C
     
OKRESNÍ KOLO    

 

Olympiáda v českém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO leden 2016  
1. místo Anděla Míšková 8.A  
2. místo Hana Kohoutová 9.C  
3. místo Nikola Hoffmannová 9.A  
     
OKRESNÍ KOLO únor 2016  
KRAJSKÉ KOLO duben 2016  
1. místo Anděla Míšková 8.A  

 

Olympiáda v německém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO   únor 2015  
6. - 7. třídy 1. místo Sebastian Weber 7.C 40 bodů
  2. místo Helena Husníková 7.C 35 bodů
  3. místo Eliška Presslová 7.B 29 bodů
8. - 9. třídy 1. - 3. místo Nikola Hoffmannová 9.A 26 bodů
    Lukáš Havlík 9.B 26 bodů
    Petr Brabec 8.C 26 bodů
       
OKRESNÍ KOLO   leden 2016  
6. - 7. třídy 1. místo Sebastian Weber 7.C  

 

Zeměpisná olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO   leden 2016  
6. třídy 1. místo Daniel Fleisig 6.D 29 b
  2. místo Michal Hořánek 6.D 27 b
  3. místo Antonín Král 6.A 26 b
       
7. třídy 1. místo Jakub Ferus 7.B 45 b
  2. místo Jana Koláčková 7. A 39 b
  3. místo Tereza Kalábová 7.B 39 b
       
8. - 9. třídy 1. místo Flídr Josef 8.B 45 b
  2. místo Zíková Jana 8.B 37 b
  3. místo Lidinský Ondřej 9.B 36 b
       
OKRESNÍ KOLO   únor 2016  
1. místo Josef Flídr 8.B    
3. místo Jakub Ferus 7.B    
5. místo Daniel Fleisig 6.D    
       
KRAJSKÉ KOLO   březen 2016  
4. místo Josef Flídr    

 

Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO listopad 2015  
1. místo Josef Flídr 8.B 77 b
2. místo Josef Babůrek 76 b
3. místo Ondřej Mazanec 9.A 74 b.
4. místo Anděla Míšková 8.A 70 b.
5. místo Hana Kohoutová 9.C 69 b.
     
OKRESNÍ KOLO leden 2016  
1. místo Josef Flídr 8.B  
6. místo Ondřej Mazanec 9.A  
7. - 8. místo Josef Babůrek 8.B  
  Všichni tři jsou úspěšnými řešiteli!  
     
KRAJSKÉ KOLO březen 2016  
9. místo Josef Flídr 8.B  
13. místo
Ondřej Mazanec 9.A  

 

Přírodovědný klokan (říjen 2015)

1. místo A. Rubášová 9.C 110 b
2. místo M. Maryšková 9.B 108 b
3. místo L. Koláček 9.A 70 b
4. místo P. Schöppelová 8.C 65 b
5. místo A. Míšková 8.A 64 b

 

Školní rok 2014/15

Čtenářská soutěž 2. a 3. tříd - krajské kolo (květen 2015)

2. místo Petra Nováčková 2.C

 

Biologická olympiáda - okresní kolo (duben 2015)

6. - 7. třída 10. místo Josef Flídr 7.B
  11. místo Petra Schöppelová 7.C

 

Olympiáda v Aj - krajské kolo (březen 2015)

1. místo - Markéta Malachovská. Klatovský deník.

 

Olympiáda v Aj - okresní kolo (březen 2015)

1. kategorie 2. místo Hana Fialková 7.A
2. kategorie 1. místo Markéta Malachovská 9.A

 

 

Recitační soutěž - školní kolo (únor 2015)

4. - 5. třídy 1. místo Alžběta Nová 4.A
  2. místo Malvína Kaňková 4.A
  3. místo Tereza Hozmanová 4.B
     
6. - 7. třídy 1. místo Patrik Böhm 6.B
  2. místo Aleš Matějka 7.B
  3. místo Jan Reitmayer 7.C
     
8. - 9. třídy 1. místo Lukáš Koláček 8.A
  2. místo Kristýna Burdová 8.C
  3. místo Adéla Sýkorová 8.B

 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo (leden 2015)

Kategorie A 1. místo Patrik Böhm 6.B
  2. místo Patrik Hrubý 6.B
  3. místo Patrik Kobrna 6.A
     
Kategorie B 1. místo Josef Flídr 7.B
  2. místo Petr Lorenc 7.C
  3. místo Pavla Trávníčková 7.C
     
Kategorie C 1. místo Hana Kohoutová 8.C
  2. místo Blanka Petrášová 9.A
  3. místo Martin Vylít 8.A

 

Olympiáda v Aj - školní kolo (leden 2015)

1. kategorie 1. místo Hana Fialková 7.A
  2. místo Anděla Míšková 7.A
  3. místo Petra Poláková 7.A
2. kategorie 1. místo Markéta Malachovská 9.A
  2. místo Eva Brejchová 9.B
  3. místo Sára Mlynaříková 9.B

 

Olympiáda v Nj - okresní kolo (leden 2015)

1. kategorie 4. místo Hana Fialková 7.A

 

Olympiáda v Nj - školní kolo (leden 2015)

1. kategorie 1. místo Fialková 7.A, Weber 6.C
  2. místo Bradová 7.A, Zavadil 7.B
  3. místo Schöppelová 7.C, Míšková 7.A
2. kategorie 1. místo Brejchová 9.B, Malachovská 9.A
  2. místo Burdová 8.C, Háková 9.B
  3. místo Hoffmannová 8.A, Koláček 8.A, Kubešová 9.A

 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo (leden 2015)

3. místo Hana Kohoutová 8.C
12. místo Lukáš Křesťan 8.B
14. místo Lukáš Koláček 8.A

 

Olympiáda Čj - školní kolo (prosinec 2014)

1. místo Hana Kohoutová 8.C
2. místo Simona Krammerová 8.B, P. Králová 9.A, M. Malachovská 9.A, L. Koláček 8.A
3. místo Eva Brejchová 9.B, Patrik Viktora 9.A, Matěj Forejt 8.A

 

 Výtvarná soutěž k výročí 17. listopadu - školní parlament (listopad 2014)

1. místo Simona Krammerová, Tereza Křiváčková 8.B
2. místo Lucie Fleisigová, Kateřina Bečvářová 9.B
3. místo Marika Turková, Matěj Mudra, Petra Schöppelová, Š.Plešková 7.C
4. místo Ondřej Mazanec 8.A
5. místo Jana Grosskopfová, Lucie Kadlecová 8.A

 

Dějepisná olympiáda - školní kolo (listopad 2014)

Hana Kohoutová 8.C 42,5 b postup do okresního kola
Lukáš Křesťan 8.B 40 b postup do okresního kola
Lukáš Koláček 8.A 37 b postup do okresního kola
Aleš Mach 8.A 35 b  
Jan Čermák 8.C 34,5 b  
Jakub Šlegl 8.B 30 b  
Ondřej Mazanec 8.A 30 b  
Pavlína Králová 9.A 30 b  
Bohdan Shklyarsky 9.B 24 b  
Vendula Čubová 8.C 24 b  
Karel Belfín 8.B 23 b  
Adéla Kličková 9.B 21 b  
Ondřej Lidinský 8.B 18,5 b  
Kateřina Bečvářová 9.B 15 b  

 

Úspěšní řešitelé - všichni, kteří dosáhli 31 bodů.

 

Přírodovědný klokan (říjen 2014)

1. místo Lukáš Koláček 8.A
2. místo  Jakub Šlegl 8.B
3. místo Barbora Holubová 9.B

 

Školní rok 2013/14

Čtenářská soutěž - okres (květen 2014) 

1. místo Michaela Röschelová 3.B

Pythagoriáda - okres (květen 2014) 

2. místo Matěj Mudra 6.C.

Přírodovědná soutěž 4. tříd (květen 2014)

1. místo Bára Kořínková 4.C 35 bodů
  Antonín Král 4.C 35 bodů
2. místo Ondřej Nováček 4.A 31 bodů
3. místo Sabina Frišová 4.A 30 bodů
4. místo Adéla Faitová 4.C 28 bodů
5. místo Jana Matějková 4.A 25 bodů
6. místo Kristýna Lexová 4.B 23 bodů
7. místo Martin Bivoj Smutný 4.C 21 bodů
8. místo Michal Hoffmann 4.A 18 bodů
9. místo Martin Doubek 4.A 14 bodů
10. místo Alexandr Urban 4.B 12 bodů
11. místo Simona Kohoutová 4.B 8 bodů

 

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo (březen 2014)

Kategorie A 1. místo Josef Flídr 6.B
Kategorie C 6. místo Daniel Mondek 9.C


Klokan - matematická soutěž (březen 2014)

Kategorie Kadet 1. místo Štěpán Procházka 9.C
  2. místo Lenka Flídrová 9.C
  3. místo Julie Kubátová 8.A
    Markéta Malachovská 8.A
Kategorie Benjamin 1. místo Lukáš Koláček 7.A
  2. místo Patrik Bauer 6.C
  3. místo Tereza Křiváčková 7.B

 

Biologická olympiáda - okresní kolo (duben 2014)

Kategorie C Pavlína Králová 5. místo  
  Barbora Hromadová 25. místo  
  Jiří Antoš 26. místo  


Pythagoriáda (březen 2014) - do okresního finále postupují:

5. ročník Natálie Burešová 5.A
  Tomáš Nováček 5.A
  Michael Červený 5.A
6. ročník Matěj Mudra 6.C

 

Biologická olympiáda - školní kolo (březen 2014)

Kategorie 8. - 9. tříd: 1. místo Pavlína Králová 8.A
  2. místo Barbora Hromadová 9.B
  3. místo Jiří Antoš 9.B

 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (únor 2014)

Kategorie A: 1. místo Josef Flídr 6.B postup do krajského finále
Kategorie B: 5. místo Anna Rubášová 7.C  
Kategorie C: 2. místo Daniel Mondek 9.C postup do krajského finále

 

Recitační soutěž - školní kolo (únor 2014)

Kategorie 2. - 3. tříd: 1. místo Jan Chaloupka 3.B
  2. místo Alexandra Turková 2.B
  3. místo Tereza Valentová 3.B
       
Kategorie 4. - 5. tříd: 1. místo Jana Koláčková 5.B
  2. místo Patrik Böhm 5.A
  3. místo Jana Matějková 4.A
       
Kategorie 6. - 7. tříd 1. místo Aleš Matějka 6.B
  2. místo Lukáš Koláček 7.A
  3. místo Anděla Míšková 6.A
       
Kategorie 8. - 9. tříd: 1. místo Anna Hozmanová 9.C
  2. místo Diana Křenová 8.A
  3. místo Františka Babková 8.A

 

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo (únor 2014)

2. místo Zuzana Hanzlíková 9.B.

 

Soutěž Rubík - 6. třídy - školní kolo (únor 2014)

1. místo Benešová, Synáková, Pitule 6.B 23 bodů
2. místo Bednaříková, Černá, Flídr 6.B 22 bodů
3. místo Bauer, Lorenc, Reitmayer 6.C 21 bodů
4. místo Kalinová, Míšková, Vavřičková 6.A 20 bodů


Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (leden 2014)

1. místo     Zuzana Hanzlíková     9.B
2. místo     Simona Vilhelmová     9.A
3. místo     Anna Hozmanová     9.C
      Lenka Flídrová     9.C

Celkem se zúčastnilo 20 dětí z 8. a 9. tříd.

 

Soutěž v německém jazyce - školní kolo (leden 2014)

KATEGORIE I.A 1. - 2. místo Kristýna Šillarová 7.B 22 b
    Ondřej Mazanec 7.A 22 b
  3. - 4. místo Anna Rubášová 7.B 20 b
    Zuzana Klasnová 7.B 20 b
KATEGORIE II.A 1. místo Anna Hozmanová 9.C 19 b
  2. místo Daniel Mondek 9.C 18 b
  3. místo Tereza Neužilová 9.C 17 b

 

 Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo (leden 2014)

7. ročník 1. místo Lukáš Koláček 7.A
  2. místo Tereza Křiváčková 7.B
  3. místo

Zuzana Klasnová

7.B
8. - 9. ročník 1. místo Markéta Malachovská 8.A
  2. místo Štěpán Procházka 9.C
  3. místo Lukas Frey 9.B

 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo (leden 2014)

KATEGORIE A 1. místo Josef Flídr 6.B 29,5 b
  2. místo Petra Poláková 6.A 28 b
  3. místo Bára Přerostová 6.A 28 b
    Petra Schöppelová 6.C 28 b
       
KATEGORIE B 1. místo Anna Rubášová 7.C 53 b
  2. místo Hana Kohoutová 7.C 52,5 b
  3. místo Lukáš Koláček 7.A 51 b
       
KATEGORIE C 1. místo Daniel Mondek 9.C 36 b
  2. místo Markéta Šilhavá 9.A 34 b
  3. místo Markéta Malachovská 8.A 32 b

Celkem se zúčastnilo 17 dětí v kategorii A, 9 dětí v kategorii B a 16 dětí v kategorii C.

 

Pythagoriáda - okresní kolo (leden 2014)

3. místo Daniel Mondek 9.C.

 

Mladý historik - školní kolo (prosinec 2013)

1. místo Zuzana Hanzlíková 9.B 41 b
2. místo Jiří Antoš 9.B 39 b
3. místo Daniel Mondek 9.C 38 b

Celkem se školního kola zúčastnilo 26 dětí 8. - 9. tříd. Do okresního kola postupují Zuzka a Jirka.

 

 

 


2012/13

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ (duben 2013)

Kategorie 1. stupeň: (Böhm, Synáková, Vejvodová, Černá, Vizinger) 1. místo

Kategorie 2. stupeň:  2 družstva 2. a 4. místo

 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (duben 2013) 

Kategorie 6. tříd: Koláček Lukáš (6.A) 3. místo

Kategorie 7. tříd: Šindelář Jan (7.A) 5. místo

Kategorie 8. tříd: Mondek Daniel (8.C) 3. místo

 

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY (duben 2013)

6. třídy: 1. místo Lukáš Koláček (6.A), 2. místo Křiváčková Tereza (6.B), 2. místo Vylít Martin (6.C)

7. třídy: 1. místo Jan Šindelář (7.A), 2. místo David Tyl (7.A), 3. místo Michal Marek (7.C)

8. a 9. třídy: 1. místo Daniel Mondek (8.C), 2. místo Helena Králová (9.B), 3. místo Václav Kohout (9.A)

 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Kategorie 6. - 7. tříd: Diana Křenová (7.A) 3. místo, David Tyl (7.A) 4. místo

Kategorie 8. - 9. tříd: Martina Miltová(9.A) 4. místo, Nikola Bořánková(9.A) 7. místo

 

Recitační soutěž - okrskové  kolo

Postup do okresního kola vybojovala Anna Hozmanová

 

Recitační soutěž - školní kolo 6. - 9. třídy

v kategorii 6. - 7. tříd obsadila 1. místo Barbora Holubová, 2. místo Lucie Kadlecová, 2. místo Anna Rubášová, 3. místo L. Křesťan, L. Koláček, D. Křenová.

Do okrskového kolo postoupili recitátoři z prvního a druhého místa.

v kategorii 8. - 9. tříd obsadila 1. místo Anna Hozmanová, 2. místo Kristýna Ježková, 3. místo Jakub Lobodáš.               

Do okrskového kolo postoupili recitátoři z prvního až třetího místa.

Recitační soutěž - školní kolo 2. - 5. třídy

v kategorii 2. - 3. tříd obsadila 1. místo Valentová Tereza z 2. B, 2. místo Ježková Simona ze 3. A a 3. místo Faitová Adela ze 3.C

v kategorii 4. - 5. tříd obsadila 1. místo Kalinová Natálie z 5. A, 2. místo Luňáček David z 5. B a 3. místo Vavřičková Natálie z 5. A

 

Olympiáda v Nj - školní kolo (leden 2013)

Celkem se zúčastnilo 46 žáků ve dvou kategoriích.

Kategorie I.A (6. - 7. ročník):

1. místo     D. Křenová     7.A   16 bodů    
2. - 3. místo     B. Shklyarsky     7.B 14 bodů
  D. Tyl 7.A  
 4. místo L. Králová 7.B 13 bodů
 5. - 8. místo  K. Podhůrská 7.C 12 bodů
   K. Šillarová 6.B  
   Brejchová 7.B  
   Z. Klasnová 6.B  

 

Kategorie II.A (8. - 9. ročník):

1. místo     M. Šulanová       9.A   20 bodů    
2. - 4. místo     D. Hájková 9.B     19,5 bodu
  M. Milotová 9.A  
  A. Hozmannová 8.C  
5. - 6. místo Mondek 8.C 18,5 bodu
  Šindelářová 8.A  

 

Olympiáda v Čj - školní kolo (leden 2013)

Celkem se zúčastnilo 34 žáků.

1. místo         Zuzana Hanzlíková           8.B
2. místo Simona Vilhelmová 8.A
3. místo Tomáš Baloun 9.B

 Do okresního kola postupuje Zuzana Hanzlíková a Tomáš Baloun.

 

1. ročník soutěže CNC@school

Práce na drátové řezačce v kategorii 6. a 7. tříd.

Trojice našich zástupců ve složení Jana Grosskopfová, Lukáš Koláček a Josef Míšek obsadila s výrobkem "Čapí hnízdo" 3. místo.

 

Fyzika a chemie vážně i nevážně (listopad 2012)

1. místo 8.C Zdeněk Čada 43 bodů
    Matěj Prossner  
2. místo 8.A Markéta Šilhavá 42 body
    Jana Bošková  
3. místo 7.A Josef Zíka 40 bodů
    Jan Šindelář  
  8.A Petr Majdl 40 bodů
    Michal Moudrý  

 

Dějepisná olympiáda - školní kolo (listopad 2012)

Tématické zaměření  letošního ročníku: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Školního kola se zúčastnilo 23 žáků 8. a 9. tříd. Maximální počet bodů: 70 + 1 prémiový. Za úspěšné řešitele jsou považováni žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů.

Výsledky:

53,5 + 1 Helena Králová 9.B               36,5 Petr Majdl 8.A
50 + 1 Eliška Rozsypalová 9.B               36,5 Lukáš Klimeček 9.B
49,5 Daniel Mondek 8.C               31,5 + 1 Kupková 8.C
47,5 Štěpán Procházka 8.C               31 + 1 Karel Pěkný  
47 Jana Bošková 8.A               31 Michal Moudrý 8.A
47 Vojtěch Berka 9.A               30 + 1 Jakub Lobodáš 9.B
44,5 + 1 Lucie Kloudová 9.B               29,5 + 1 Jiří Antoš 8.B
43,5 + 1 Barbora Hromadová 8.B               28,5 Petr Thurnvald 8.B
44 Vojtěch Baštář 9.A               28 David Toman 8.C
42 + 1 Lenka Flídrová 8.C               23 + 1 Dominik Kadlec 8.B
41,5 Monika Šulanová 9.A                    
39 + 1 Šimon Decker 8.A                    
38,5 Václav Kohout 9.A                    

Do okresního kola postupuje Helena Králová; počet ostatních úspěšných řešitelů budeme vědět až podle požadavků organizátorů okresního kola.

 

Den jazyků (září 2012)

1. kategorie (6. - 7. třídy) 1. místo 7.C       2. kategorie (8. - 9. třídy) 1. místo 8.C
  2. místo 7.A         2. místo 9.A
  3. místo 6.C         3. místo 8.B