Základní škola Plánická Klatovy

Pro naše budoucí prvňáčky

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

xxx

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/21

Zápis je prováděn dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1/2020, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro daný školní rok. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

Proběhne ve čtvrtek 9. dubna 2020 v době od 8.00 do 17.00 v budově 208 (bývalá KSČ).

Vyhláška č. 3/2014


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

xxx

Podmínky pro přijetí do 1. třídy

Naše škola vzdělává pouze v odboru vzdělání podle RVP 79-01-C/01 Základní škola.
Prvňáček má při nástupu do školy mít odpovídající slovní zásobu, rozumí opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Je schopen určit pravou a levou stranu, orientuje se v prostoru, ví, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Umí rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, napočítat do pěti. 
Kromě zmíněných učebních návyků zvládá také základy slušného chování a je schopen soběstačnosti. Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, zná svou adresu a jména obou rodičů. Umí pozdravit, poděkovat a požádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky. Prvňáček má rozvinutou jak hrubou motoriku těla, dobře běhá, skáče, tak jemnou motoriku těla, která obnáší například správné a uvolněné držení tužky.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Obědy si lze objednat již poslední týden v srpnu u paní hospodářky ŠJ – p. Hulcové. Nenechávejte na první den, kdy přijdete s dětmi do školy. Vyhnete se zbytečnému čekání.

To samé platí i pro vyřízení školní družiny. Též lze již poslední týden v srpnu u paní vedoucí vychovatelky – p. Brožíkové.

Co již můžete koupit: aktovku (batoh), penál, tužky a pastelky (nejlépe z trojbokého programu), kufřík na výtvarné potřeby, nůžky, dva sáčky (tělocvik + přezůvky v šatně). Prosím o jednu věc, všechny věci podepsat (ty, které lze).

Případné dotazy: V. Časta (ZŘŠ) – 733 650 715