Základní škola Plánická Klatovy

Rada školy

Složení:

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách 2017:
Mgr. Romana Sazamová, Klatovy
Mgr. Jaroslava Sejpková, Železná Ruda

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách 2017:
pan Kubát, Klatovy
paní Bukvajová, Klatovy