Schránka důvěry

Pro jakákoli sdělení důvěrného charakteru použijte následující email: schrankaduvery@zsklatovyplanicka.cz  Vaše náměty budou zcela anonymní a následně prošetřeny a vyhodnoceny. Ke stejným účelům můžete použít i poštovní schránku vedle dveří do ředitelny v přízemí a k výchovnému poradci ve 2.patře.