Zájmové kroužky

Kroužky 1. stupně

Sportovní: vede J. Kašíková, V. Šmídková 

Taneční: vede P. Kovaříková, V. Šmídková

Keramický: vede E. Brůhová 

Anglický jazyk: vede R. Bočková

Literárně dramatický: vede J. Vyskočilová 

Robotika: vede J. Kašíková, I. Smolíková

3D tisk: vede V. Časta 

Kroužky 2. stupně

Stolní tenis: J. Kinský 

Výtvarný: vede H. Majerová