Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Ing. Jana Straková účetní  
Ing. Ivana Eöllősová administrativa, ŠJ  
Luděk Bešťák školník  
Karel Václav Vondráček správce budov, školník  
Miroslav Tlapa školník  
Zdeněk Rippl školník  
Bc. Josef Kinský  IT specialista kinsky@zsklatovyplanicka.cz 

 

Uklízečky

Jaroslava Denková
Michaela Holmajerová
Marie Horváthová
Jana Jurutková
Bohuslava Kloudová
Jana Šimková
Andrea Šlechtová

Pracovnice školní jídelny

Václava Toušová - vedoucí ŠJ
Božena Vansová - vedoucí kuchařka
Jiřina Klasnová
Alena Kučerová
Martina Brantová
Jaroslava Mihalcová
Helena Křížková
Lenka Machová
Jitka Hrachová
Jindřiška Čeledová