Družina

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin je od 1. 8. – 1. 9. 2023, od 7: 30–16: 00 hod. Budova č. 208/budova, kde sídlí ZUŠ/- vchod z Plánické ulice.
Školní družina pracuje podle ŠVP a plánu pro jednotlivá oddělení…
K omlouvání žáků ze školní družiny je možné použít psaní obecné zprávy v elektronické žákovské knížce nebo přiložený formulář.