Kontakty

Ředitelství školy telefon: 376 313 451
  e-mail: reditel@zsklatovyplanicka.cz
   
Školní jídelna telefon: 376 310 487
  e-mail: jidelna.planicka.kt@seznam.cz
  
Sportovní areál telefon: 376 313 227
  e-mail: reditel@zsklatovyplanicka.cz
  
Školní družinaVáclava Brožíková - ved. vychovatelka
 e-mail: brozikova@zsklatovyplanicka.cz
  mob. telefon: 702 795 005
  
Ředitel školy Mgr. Karel Denk
  e-mail: reditel@zsklatovyplanicka.cz
   
Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Vlastimil Časta
  e-mail: casta@zsklatovyplanicka.cz
   
Zástupce ředitele pro 2. stupeň,
statutární zástupce
Mgr. Yvona Nováková
  e-mail: novakova02@zsklatovyplanicka.cz
   
Zástupce ředitele pro IT, administrativu        Mgr. Kristýna Kameníková
a rozvojové programye-mail: kamenikova@zsklatovyplanicka.cz
  
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Věra Luňáčková
  e-mail: lunackova@zsklatovyplanicka.cz
   
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň  Mgr. Zdeňka Tommasino
  e-mail: tommasino@zsklatovyplanicka.cz
  
Školní psycholog 
PhDr. Iveta Kheilová
 e-mail: kheilova@zsklatovyplanicka.cz
  
Školní speciální pedagog Mgr. Milena Klimešová
 

e-mail: klimesova@zsklatovyplanicka.cz

 

Mapa