ZŠ Plánická Klatovy

Usnesení č.3  ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 6.2.2024 

1. Rada města vzala na vědomí výsledky konkurzního řízení. Do funkce ředitelky Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 od 01.07.2024 jmenovala v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Yvonu Novákovou.

2. Rada města vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 Mgr. Karla Denka k 30.06.2024.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Den otevřených dveří na 1. stupni bude probíhat 27. 3. 2024 od 8,00 - 10,45 hod na budovách Plánická 208 (1.-3. třídy) a Komenského 133 (4.- 5. třídy). Všichni jste srdečně zváni. 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25 proběhne pátek 19. 4. 2024 od 14,00 - 18,00 hod. a v sobotu 20. 4. 2024 od 8,00 - 12,00 hod. K vyplnění žádosti o přijetí a zaregistrování přesného času využijte níže uvedený odkaz. Zákonní zástupci bez přístupu k internetu vyplní vše potřebné až v den zápisu. Zápis bude probíhat ve 2. patře v budově Plánická 208 (budova, kde sídlí i ZUŠ). Své dítě nejdříve zapíšete v místnosti určené na zápis a následně budete moci s dítětem projít jednotlivými úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Dítě zapisuje vždy zákonný zástupce, který si s sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte. Na závěr si vyzvednete rozhodnutí o přijetí, případně rozhodnutí o udělení odkladu. Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit 2 doporučení: 1. doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC, 2. doporučení pediatra nebo logopeda. V době zápisu je možné nahlédnout do prostor školní družiny.

Registrace termínu a vyplnění žádosti o přijetí zde.  

 

          

Ze života školy

Aktuality

V lednu a únoru žáci 7.tříd přijeli na lyžařský výcvik do ski areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. V lednu první den odpoledne se žáci učili základům lyžování na běžkách . Letos jsme v lednu měli hodně proměnlivé počasí. Zažili jsme sluníčko, mráz, vítr, sněžení i deště. Na první termín jsme vzali pokročilé lyžaře. Ti využili dobrých sněhových podmínek ke zdokonalování oblouků , nebo si jen užívali lyžování v kolektivu. Ve středu jsme tradičně došli k Černému jezeru na běžkách. Ve čtvrtek jsme odvolali závody ve slalomu, protože počasí nám nepřálo. V únoru bylo teplo a tak sněhová pokrývka mizela před očima. Byli jsme rádi, že provozovatelé areálu umožnili lyžování alespoň na sjezdovce „ dolní šance“ . Z tohoto důvodu jsme s sebou ani nebrali běžecké vybavení. Každý den mohl být tím posledním. Nakonec se povedlo lyžovat až do pátku. Všichni začátečníci se naučili lyžovat a měli z toho upřímnou radost. Většina dětí ukázala, že pohyb na čerstvém vzduchu je fyzicky náročný, ale zvládnutelný. Některé fotografie z pobytu žáků jsou k dispozici na stránkách školy, Všechny jsou ke stažení u p. uč. Vylíta. Zájemci si mohou stáhnout i krátká videa.
Ve středu 14. 2. 2024 školní družina uspořádala maškarní karneval v tělocvičně. Děti se oblékly do krásných kostýmů. Na programu byla promenáda masek, židličková a ptačí tanec. Pro všechny děti byly připravené odměny. K tanci hrál F. Pelíšek.
Jako každý rok organizují žáci školního parlamentu „Valentýnský den“. V hodinách výtvarné výchovy připravili valentýnská srdíčka z barevného papíru a ty rozdali všem zájemcům, kteří chtěli poslat vzkaz svému kamarádovi, kamarádce nebo i paní učitelce a učiteli. Do připravených papírových kornoutů pak žáci svá přání mohli odevzdat. O doručení přáníček se již postarali členové parlamentu a udělali radost všem, kterým byla přáníčka určena. Věra Luňáčková, členové školního parlamentu
V pátek 9.2. se na naší škole uskutečnila beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Besedy se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých tříd. Děti se na besedu těšily. V tomto a minulém týdnu se snažily dozvědět co nejvíce informací o Petře Braunové. Rovněž se již delší dobu věnovaly četbě jejích knih. Přečetly knihu Kuba nechce spát a některé kapitoly z knihy Tramvaj plná strašidel nebo Ztraceni v čase. Během besedy se děti dozvěděly, jak vzniká kniha. Petra Braunová děti seznámila se dvěma svými novějšími knihami: Nejdůležitější na světě je kouzelné jablko a Dům doktora Fišera. Někteří účastníci besedy si objednali jednu z knih Petry Braunové.

Autoevaluace školy – výsledky dotazníkového šetření školní atmosféry z pohledu rodiče

Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.