ZŠ Plánická Klatovy

Usnesení č.3  ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 6.2.2024 

1. Rada města vzala na vědomí výsledky konkurzního řízení. Do funkce ředitelky Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 od 01.07.2024 jmenovala v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Yvonu Novákovou.

2. Rada města vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 Mgr. Karla Denka k 30.06.2024.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Den otevřených dveří na 1. stupni bude probíhat 27. 3. 2024 od 8,00 - 10,45 hod na budovách Plánická 208 (1.-3. třídy) a Komenského 133 (4.- 5. třídy). Všichni jste srdečně zváni. 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25 proběhne pátek 19. 4. 2024 od 14,00 - 18,00 hod. a v sobotu 20. 4. 2024 od 8,00 - 12,00 hod. K vyplnění žádosti o přijetí a zaregistrování přesného času využijte níže uvedený odkaz. Zákonní zástupci bez přístupu k internetu vyplní vše potřebné až v den zápisu. Zápis bude probíhat ve 2. patře v budově Plánická 208 (budova, kde sídlí i ZUŠ). Své dítě nejdříve zapíšete v místnosti určené na zápis a následně budete moci s dítětem projít jednotlivými úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Dítě zapisuje vždy zákonný zástupce, který si s sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte. Na závěr si vyzvednete rozhodnutí o přijetí, případně rozhodnutí o udělení odkladu. Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit 2 doporučení: 1. doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC, 2. doporučení pediatra nebo logopeda. V době zápisu je možné nahlédnout do prostor školní družiny.

Registrace termínu a vyplnění žádosti o přijetí zde.  

  

      

Ze života školy

Aktuality

Jako každoročně i letos budou v dětském oddělení MK v Klatovech vystaveny hudební miniatury, které samostatně zhotovili žáci 6. r. Přijďte se i Vy podívat na zdařilé hudební nástroje a podpořit hlasování o nejzajímavější výrobky! Vítězové budou vyhlášeni v sále MK v Klatovech a odměněni drobnými cenami. Výstava bude k vidění do konce května. Všem šesťákům za jejich krásné výrobky děkujeme! Uč. Vth
5. a 7. března navštívili naší školu klatovští předškoláci. Žáci a učitelé z 1.-3.tříd si pro ně připravili řadu zajímavých úkolů. Předškoláci poznávali zvířátka a jarní květiny, cvičili, učili se anglicky. Skládali puzzle, hledali cestu z bludiště nebo počítali zábavné příklady. Všichni byli moc šikovní a hravé dopoledne si velmi užili. Na památku si odnesli malý dárek a spoustu zážitků. Budeme se na všechny těšit u zápisu a v září ve škole.
V úterý 26. března vybrané třídy 2. stupně naší základní školy navštívily klatovské divadlo, aby zhlédly divadelní ztvárnění vybraných Erbenových balad. Na představení se děti v hodinách českého jazyka předem pečlivě připravily, a tak pro ně balady v podání Metropolitního divadla Praha byly pomyslnou třešničkou na dortu. Viděli jsme populární Polednici, krutého Vodníka, dramatické Svatební košile i pohádkami inspirovaný Zlatý kolovrat. Nechyběl trochu neznámý Holoubek a Kytice, balada stejného názvu jako Erbenova sbírka. Zážitky z divadelního představení poté žáci výtvarně zpracovali, čímž se téma Erbenových balad uzavřelo. Erbanovy balady jsou základem literatury 19. století, a proto je dobře, že se na ně nezapomíná ani v r. 2024. M. Kalistová, uč. ČJ
V březnu navštívili žáci 6. A dětské oddělení MK v Klatovech. Paní knihovnice je nejen seznámila s běžným chodem knihovny a se systémem půjčování knih, ale představila knihovnu jako centrum společenského setkávání. Klatovská knihovna nenabízí k půjčení pouze papírové knihy, ale i deskové hry či e-knihy. Knihovna drží krok s moderními technologiemi, disponuje knihoboxem a organizuje rozmanité akce a výstavy. Návštěva knihovny byla přínosem pro čtenáře i nečtenáře a přinesla nám všem spoustu nových zajímavých postřehů. M. Kalistová, tř. uč. 6. A

Autoevaluace školy – výsledky dotazníkového šetření školní atmosféry z pohledu rodiče

Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.