ZŠ Plánická Klatovy

V pondělí 27.11.2023 bude probíhat výuka v naší škole bez omezení. 

 

V letošním roce slaví naše škola 160. výročí. Rádi bychom Vás pozvali na akce, konané v rámci oslav. 

8.12.2023 - 17,00 a 19,00 hod. - Divadelní představení - Znám školu v Plánické aneb druhé putování s mistrem Zášupníčkem. 

 

 Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady pro období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a Volebního řádu schváleného usnesením Rady města Klatov č. 447/21 ze dne 27. 10. 2020  vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Školská rada má 6 členů - 2 členy školské rady volí zákonní zástupci, 2 členy pedagogičtí pracovníci, 2 členy jmenuje zřizovatel. Podrobné informace naleznete ZDE a v sekci "O škole - Rada školy". Volba kandidátů z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců se uskuteční 11. prosince 2023 v ředitelně školy od 12:30 do 16:15 hod. Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. 

Kandidátní listina  ZDE 

Družina má svůj mobilní telefon

Ke komunikaci s družinou využívejte toto telefonní číslo: 702 795 005.

 

Ze života školy

Aktuality

Během září proběhly dva atletické vrcholy a to okresní kolo v přespolním běhu 21. září v Nýrsku a v atletickém čtyřboji 26. a 27. září u nás na Vodojemu. V obou okresních kolech jsme měli naše reprezentanty a shodou okolností se v obou vedlo nejlépe chlapcům v kategorii starších žáků 8.-9. tříd.
"Malí ilustrátoři a vtipálkové" ze třídy 2. A mají své obrázky úspěšně vystavené v Městské knihovně Klatovy, v oddělení pro děti a mládež. Jejich obrázky byly inspirovány besedou o knize "Strašidlo z 2. B" od paní spisovatelky Petry Martiškové, které se třída v knihovně zúčastnila. Beseda děti moc bavila a nechaly se jí inspirovat k vtipným ilustracím...Výstava potrvá od 9. listopadu do 29. prosince 2023. Krásným plakátem k naší výstavě všechny srdečně do knihovny na výstavu zveme!
Zveme Vás na divadelní představení "Znám školu v Plánické aneb druhé putování s mistrem Zášupníčkem". Představení se koná 8.12.2023 v 17:00 a 19:00 v klatovském divadle. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 8.11.2023 v SDS Klatovy nebo online na www.divadlo.klatovynet.cz Cena vstupenky je 50Kč. Předprodej je umístěn v budově divadla, vchod z ulice Denisova.
I v letošním školním roce se žáci 8. ročníků naší školy opět zúčastnili projektového vyučování na klatovském Gymnáziu . Akce byla zaměřena na informatiku a fyziku. Program nabízel žákům rozšíření jejich vědomostí o oblasti, se kterými se v běžné výuce příliš nesetkávají. Žáci se seznámili se základy fotografování v ateliéru i v přírodě, vyzkoušeli si programování robotické stavebnice Lego Mindstorm a prohlédli si prostory gymnázia. Z projektového dne žáci odcházeli spokojení a s pochvalou za skvělou skupinovou práci.