ZŠ Plánická Klatovy

Usnesení č.3  ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 6.2.2024 

1. Rada města vzala na vědomí výsledky konkurzního řízení. Do funkce ředitelky Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 od 01.07.2024 jmenovala v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Yvonu Novákovou.

2. Rada města vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 Mgr. Karla Denka k 30.06.2024.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

proběhl pátek 19. 4. 2024 a v sobotu 20. 4. 2024.

Ze života školy

Aktuality

(09.05.24)
Den Evropy 8. C projektový den 7. května 2024 Žáci vypracovali ve skupinkách , nejprve vytvářeli koláže na téma jednotlivých států Evropy. V další části dne upekli tradiční rakouský štrůdl. Den zakončili soutěžemi a kvízy, kde uplatnili vědomosti získané při výrobě koláží. Koláže jsou vystavené ve druhém patře budovy 194. Mgr. E. Brůhová
Naše základní škola je naprostá jednička v organizaci sportovních soutěží a ve čtvrtek 2.5. 2024 si poradila i s okresním kolem Štafetového poháru prvního stupně základních škol. V průběhu dubna naše škola zorganizovala okresní kola v basketbalu 8.-9. ročníků jak chlapců, tak dívek. Dále rozjela okrsková kola Mc Donald Cupu ve fotbalu prvního stupně, nejprve okrskovými a nyní okresními koly. V květnu jsme začali největší atletickou akcí prvního stupně, kterou se Štafetový pohár 2. května rozhodně stal.
(02.05.24)
Dne 11. 4. 2024 vítala školní družina jaro „Vlaštovkiádou“. Každý žák si ve školní družině vyrobil papírovou vlaštovku. Soutěž v letu vlaštovky proběhla v parku. V kategorii 1. třídy dívky zvítězila Hromadová Sára 8. 60 m, v kategorii 1. třídy chlapci zvítězil Heidler Samuel 7. 10 m, v kategorii 2. třídy dívky zvítězila Šimanovská Klára 7.00 m, v kategorii 2. třídy chlapci zvítězil Pokorný Tomáš 9. 20 m, v kategorii 3. třídy dívky zvítězila Seidlová Tereza 15. 10 m a stala se absolutní vítězkou vlaštovkiády. V kategorii 3. třídy chlapci zvítězil Knížek Kryštof 9. 90 m. Počasí soutěži přálo a všem blahopřejeme.
Den Země 22. dubna 2024 7.B, 8. C Obě třídy jely společně do obce Březina na Polesí Skřež u Radnic na Rokycansku. Program připravený Ing. Bambuškarem a Ing. Slivkovou se týkal zásad pěstování a ochrany lesa. Cestou lesem na vyhlídku Hradiště děti poznávaly stromy, rostliny a život v lese. Žáci se dozvěděli například i proč se nechávají v lese některé vývraty nebo klestí. Mohli využít i svoje teoretické znalosti z matematiky k výpočtu objemu dřeva, výšky stromu. Na závěr si opekli buřty a zjistili, kdy a kde lze bezpečně založit ohniště. I přes nepřízeň počasí byla akce úspěšná.

Autoevaluace školy – výsledky dotazníkového šetření školní atmosféry z pohledu rodiče

Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.