ZŠ Plánická Klatovy

Usnesení č.3  ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 6.2.2024 

1. Rada města vzala na vědomí výsledky konkurzního řízení. Do funkce ředitelky Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 od 01.07.2024 jmenovala v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Yvonu Novákovou.

2. Rada města vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 Mgr. Karla Denka k 30.06.2024.

 

Školní jídelna

V pátek 28.6.2024 bude výdej obědů od 9,30 - 12,00 hod.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

I v letošním roce se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků – dne 20. června od 16,00 hodin v budově Plánická 208, první patro (stejná budova jako byl zápis). Na této schůzce rodiče dostanou informace, které se týkají např. přihlášení do školní družiny, přihlášení do školní jídelny, rozmístění prvních tříd a také informace o tom, jaké potřeby již rodiče mohou zakoupit před nástupem do školy. Veškeré informace z této schůzky se rodiče dozví na našich internetových stránkách.

Termíny zápisu do školní družiny na školní rok 2024/25

Zápisy probíhají  21. 6. a 24. 6. 2024 od 8. 00–9. 00 hod., 25. 6. 2024 od 14. 00–15. 30, poslední týden v srpnu od 8. 00–10. 00 hod. a poslední termín pro zápis do školní družiny pro nový školní rok bude 2. 9. 2024 od 7. 15 – 12. 00 hod. Zápisy probíhají ve školní družině u vedoucí vychovatelky. Úplata za ŠD je stanovena od 1. 9. 2024 200,- Kč měsíčně. Platba se provádí jednorázově za pololetí na účet školy nejpozději k 15. 10. a k 15. 3. Platební údaje naleznete v září v aplikaci Bakaláři OnLine v záložce: platby. Úhrada za ŠD bude v letošním roce nově prostřednictvím online plateb. Věříme, že bude vše fungovat k oboustranné spokojenosti.

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin

od 1. 8. – 30. 8. 2024, od 7: 30–16: 00 hod.

Budova č. 208 (budova kde sídlí i ZUŠ) - vchod z Plánické ulice. Přihláška ke stažení zde.

Ze života školy

Aktuality

Protidrogový vlak V pátek 24.5.2024 žáci tříd 9.A,B,C nastoupili do vlaku Revolution Train, aby se v rámci prevence seznámili s programem zaměřeným proti užívání psychoaktivních látek. Program je realizován velmi působivou multimediální a interaktivní formou, cíleně na děti a mladistvé od 12 do 17 let, nicméně je přístupný široké veřejnosti. Revolution Train jezdí po mnoha místech České republiky, ale i v zahraničí. Mnoho dalších velmi zajímavých informací je na stránkách www.revolutiontrain.cz. Mgr. Marta Koláčková
Finanční gramotnost Dne 22.5.2024 se třídy 9.B a 9.C zúčastnily workshopu na téma Finanční gramotnost. Workshop se uskutečnil díky projektu Bankéři do škol, do kterého jsme se přihlásili. Deváťáci se dozvěděli mnoho užitečných informací, ale zároveň ukázali, že mají s financemi a hospodařením s penězi velmi dobré návyky a zkušenosti. Mgr. Marta Koláčková
K závěru školního roku patří již tradičně vyhodnocení výtvarné soutěže ve školní jídelně. Výběru nejhezčích výtvarných prací se jako každý rok ujal školní parlament. I když shodnout se na nejlepších obrázcích nebylo pro členy parlamentu vůbec jednoduché, nakonec byly vybrány práce těchto žáků: Kategorie 6.- 7. tříd: 1. místo – Slabochová Anna 6.A, 2. místo – Drtina Dominik 7.B, 3. místo – Slabá Vanesa, Švíková Veronika 7.B, Kategorie 8. – 9. tříd: 1. místo – Kubecová Róza 8.B, 2. místo – Hájková Tereza 8.C, 3. místo – Stýblová Monika, Němečková Nikola 8. C. Zvláštní ceny ještě udělila paní vedoucí jídelny Julii Tůmové ze 6.B a Elišce Hošťálkové z 8.C. Školní parlament
(12.06.24)
Dne 11. 6. 2024 se 2. třídy naší školy opět setkaly s psími kamarády v knihovně v Klatovech. Toto setkání bylo opět skvělé a děti i pejskové si jej užívali naplno. Děti si zahrály na zvířecího doktora a poslouchaly pejskům tlukot jejich srdce. Každý se mohl projít se psem na vodítku, na pejska si lehnout i ho podlézat. Dověděli jsme se mnoho informací o životě těchto milých čtyřnožců.

Autoevaluace školy – výsledky dotazníkového šetření školní atmosféry z pohledu rodiče

Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.