Rada školy

Složení rady

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách pro období 1.1.2024 - 31.12.2026
Mgr. Jitka Kašíková, Klatovy
Mgr. Otakar Vylít, Klatovy

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách pro období 1.1.2024 - 31.12.2026
paní Mirka Toušová, Klatovy
paní Eva Bukvajová, Klatovy

Školská rada se ve školním roce 2022/2023 sešla dvakrát – v listopadu a v dubnu.
Na listopadovém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/22. Na dubnovém zasedání se projednalo: hospodaření školy a jeho rozbor, výsledky inspekční zprávy a byl schválen školní řád. Nikdo nevznesl připomínky a nebyl dán žádný podnět nebo oznámení.
 

Školská rada se ve školním roce 2023/2024 sešla 13.11.

Na listopadovém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022/23, aktualizovaný školní řád  a řešila přípravu voleb do školské rady. Nikdo nevznesl připomínky a nebo oznámení. Byl dán podnět na změnu volebního řádu.