Rada školy

Složení rady

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách 2020:
Mgr. Tomáš Kanta, Klatovy
Mgr. Kristýna Kameníková, Janovice n. Úhlavou

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách 2020:
pan Kubát, Klatovy
paní Bukvajová, Klatovy

Školská rada se ve školním roce 2022/2023 sešla dvakrát – v listopadu a v dubnu.
Na listopadovém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/22. Na dubnovém zasedání se projednalo: hospodaření školy a jeho rozbor, výsledky inspekční zprávy a byl schválen školní řád. Nikdo nevznesl připomínky a nebyl dán žádný podnět nebo oznámení.
 

Školská rada se ve školním roce 2023/2024 sešla 13.11.

Na listopadovém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022/23, aktualizovaný školní řád  a řešila přípravu voleb do školské rady. Nikdo nevznesl připomínky a nebo oznámení. Byl dán podnět na změnu volebního řádu. 

 

Volby do školské rady pro období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Podrobné informace naleznete ZDE.

Volební řád naleznete ZDE.

Návrh kandidáta do školské rady - zástupce rodičů - tiskopis ZDE.

Návrh kandidáta do školské rady - zástupce pedagogů - tiskopis ZDE.

Kandidátní listina ZDE.