PROGRAM POLICIE ČR A PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NA TÉMA PREVENCE KYBERŠIKANY V 8.C

Ve středu 31. ledna se žáci třídy zúčastnili preventivního programu Policie ČR, který byl aktuálně zaměřen na úskalí užívání sociálních sítí. Paní Dana Ladmanová, která má na starosti preventivní programy Policie ČR v Klatovech, měla pro děti připravenou prezentaci. Vše doplnila aktuálními postřehy, reakcemi na dotazy a krátkým filmem. Děti si měly uvědomit, jaké konkrétní důsledky může mít jejich nevhodná aktivita na sociálních sítí, jaké chování je rizikové, nebezpečné a v kterých případech i protiprávní.


Na základě této přednášky si třída při projektové hodině sestavila pravidla používání sociálních sítí.