NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KLATOVECH

Návštěva Městské knihovny v Klatovech

V březnu navštívili žáci 6. A dětské oddělení MK v Klatovech. Paní knihovnice je nejen seznámila s běžným chodem

knihovny a se systémem půjčování knih, ale představila knihovnu jako centrum společenského setkávání. Klatovská knihovna nenabízí k půjčení pouze papírové knihy, ale i deskové hry či e-knihy. Knihovna drží krok s moderními technologiemi, disponuje knihoboxem a organizuje rozmanité akce a výstavy.

Návštěva knihovny byla přínosem pro čtenáře i nečtenáře a přinesla nám všem spoustu nových zajímavých postřehů.

M. Kalistová, tř. uč. 6. A